ព័ត៌មានជាតិ

អាវុធហត្ថ រាជធានី ភ្នំពេញ បើក កិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យ សភាពការណ៍ វាយតម្លៃ លទ្ធផល ការងារ កំណែ ទម្រង់ការ អនុវត្ត តួនាទី ភារកិច្ច កងរាជអាវុធហត្ថ ឆ្នាំ ២០២៣ និង ទិសដៅ អនុវត្ត ការងារ ឆ្នាំ ២០២៤

នា រសៀល ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅ បញ្ជាការដ្ឋាន កងរាជអាវុធហត្ថ រាជធានី ភ្នំពេញ លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង មេបញ្ជាការរង កងរាជអាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ ប្រ ទេស ជា មេបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថ រាជ ធានី ភ្នំពេញបាន អញ្ជើញ ជា អធិបតី ក្នុងកិច្ច ប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យ សភាពការណ៍ វាយតម្លៃ លទ្ធផល ការងារ កំណែ ទម្រង់ការ អនុវត្ត តួ នាទី ភារកិច្ច កងរាជអាវុធហត្ថ ឆ្នាំ ២០២៣ និង ទិសដៅ អនុវត្ត ការងារ ឆ្នាំ ២០២៤ដោយ មាន […]