ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ និង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោវដី អញ្ជើញសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកកក្វក់ទី៣ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ថ្លែងថា អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ជាបំណែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើតការងារជូនបងប្អូនប្រជាជននៅខេត្តព្រះសីហនុ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.